Aparaty systemowe

From pubWiki-en
Jump to: navigation, search

Dla rodziny central Slican CCT-1668 przeznaczone są również telefony systemowe Slican CTS-202.CL, Slican CTS-202.Plus oraz Slican CTS-202.IP. Centralę można wyposażyćw interfejsy do obsługi 18 telefonów systemowych Slican CTS-202.CL lub Slican CTS-202.Plus oraz 18 telefonów systemowych Slican CTS-202.IP. Do czterech z tych aparatów można podłączyć 5 konsol CTS-232, co pozwala na rozszerzenie liczby klawiszy szybkiego wyboru do 162. Pozostałe telefony systemowe mogą mieć maksymalnie 2 konsole CTS-232, co rozszerza liczbę klawiszy szybkiego wyboru do 72.


Uwaga: Dokładny opis sposobu podłączenia dodatkowych konsol znajdziemy w dokumentacji technicznej central CCT-1668.


Dzięki bogatej funkcjonalności oraz nowoczesnemu wyglądowi telefony stają się niezbędne w codziennej pracy i zarazem stanowią element wystroju gabinetów, sekretariatów czy też recepcji.

Wyposażone w słuchawki nagłowne telefony z serii CTS-202 są niezastąpione w codziennej pracy działów obsługi klienta. Dzięki wbudowanej bazie DECT model CTS-202.Plus pozwala na przyjmowanie połączeń podczas przemieszczania się po terenie firmy, a telefon CTS-202.IP, dzięki wykorzystaniu technologii VoIP i Internetu, może być zainstalowany abonentowi centrali w dowolnym miejscu na świecie.

Czytelne wyświetlacze aparatów CTS oraz intuicyjne menu czynią ich obsługę prostą i komfortową. Pełna integracja programu telefonu z oprogramowaniem centrali pozwala na szybką zmianę ustawień poszczególnych aparatów z poziomu konfiguracji centrali. Użytkownik aparatu może korzystać z trzech spisów telefonów:

  • książki publicznej – dostępnej dla wszystkich lub wybranych abonentów w centrali, zarządzanej globalnie;
  • książki prywatnej – będącej tylko własnością użytkownika danego aparatu;
  • spisu abonentów – obejmującego abonentów wewnętrznych centrali.

CTS 202 2konsole.pngIlustracja 1.3.: Aparat systemowy CTS-202 z konsolami operatorskimi