Cechy charakteryzujące bramofony firmy Slican

From pubWiki-en
Jump to: navigation, search

Bramofony serii BRV (BRV-KN1P, BRV-KN1N, BRV-KN2P,BRV-KN2N) współpracują z następującymi centralami firmy Slican:

 • Slican CMT,
 • Slican PMS-08,
 • Slican CCA-2720,
 • Slican NCT-1248,
 • Slican CCT-1668,
 • Slican MAC-6400.

Są to bramofony jedno lub dwuprzyciskowe z możliwością konfiguracji wybieranego abonenta.

Liczba możliwych do podłączenia bramofonów zależy od modelu centrali abonenckiej (Tabela nr 1).

Model centrali Maksymalna liczba bramofonów
Slican CMT
2
Slican PMS-08
2
Slican CCA-2720
równa połowie maksymalnej liczby analogowych
linii wewnętrznych centrali
Slican NCT-1248
równa połowie maksymalnej liczby analogowych
linii wewnętrznych centrali
Slican CCT-1668
20
Slican MAC-6400
20

Tabela nr 1: Maksymalna liczba bramofonów w poszczególnych typach central

Sposób podłączenia bramofonów jest podobny w każdym z modeli central, różnice występują jedynie przy programowaniu central (aby dowiedzieć się, jak zaprogramować centralę do współpracy z bramofonem, zajrzyj do instrukcji programowania centrali).

Bramofony BRV

Są to urządzenia sterowane mikroprocesorem, które dają następujące możliwości:

 • obsługa 1÷2 przycisków klawiatury dotykowej, których naciśnięcie powoduje dzwonienie telefonu lub grupy telefonów, dołączonychdo centrali,
 • przejście w stan rozmowy po wybraniu z telefonu numeru bramofonu (podsłuch),
 • zwalnianie rygla elektrozamka (otwieranie bramy) bezpośrednio z telefonu w trakcie prowadzonej rozmowy,
 • możliwość podłączenia dodatkowego przycisku lub czujki ruchu powodujących otwarcie drzwi,
 • dźwiękowa sygnalizacja stanu - wciśnięcie przycisku, rozłączenie itp.,
 • kontrola czasu rozmowy – nie dłużej niż 3 minuty,
 • zasilanie napięciem bezpiecznym 12V~ lub 12V=,
 • rozpoznawanie sygnału zajętości (500 ± 100 ms) i nieosiągalności (250 ± 50 ms), co daje możliwość współpracy z centralami innych producentów.