Instrukcja Obsługi TouchCTI Panel kolejki połączeń

From pubWiki-en
Jump to: navigation, search

Typy połączeń wizualizowanych w panelu

Z punktu widzenia pracy telefonu współpracującego z TouchCTI można wyróżnić następujące rodzaje połączeń (wizualizacja ich znajduje się na panelu kolejki połączeń.

Plik:Połączenie przychodzące.png Połączenie przychodzące - dzwonek połączenia zielona obwódka miga podczas dzwonienia połączenia.
Plik:Połączenie powracające.png Połączenie powracające - przekazane połączenie powróciło ponieważ nikt go nie odebrał.
Plik:Rozmowa.png Połączenie zestawione - rozmowa czerwona obwódka i żółte tło.
Plik:Rozmowa przekazywana.png Połączenia przekazywane - które jeszcze nie doszło do skutku. W Plik:T CTI Settings.pngustawieniach można zdecydować czy taka faza połączenia będzie prezentowana w panelu kolejek połączeń czy w zakładce Przekazane.

Dodatkowe informacje o połączeniu

Plik:Parking.png
Połączenie
zaparkowane.
Plik:Grupa.png
Połączenie
do grupy.
Plik:VIP.png
Połączenie ze
znacznikiem VIP

Powrót