Realizowanie usług w centralach CCT-1668

From pubWiki-en
Jump to: navigation, search

Wybieranie numeru (dzwonienie)

Telefon.jpgStrzałka w prawo.jpgTelefon hang up.jpg
Podnieś słuchawkę.
Telefon wybieranie.jpg
Po usłyszeniu sygnału zgłoszenia centrali wybierz żądany numer.
Mowa.jpg
Poczekaj na połączenie i przeprowadź rozmowę.
Telefon hang down.jpgStrzałka w prawo.jpgTelefon.jpg
Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę na widełki.

Wybieranie usługi

Telefon.jpgStrzałka w prawo.jpgTelefon hang up.jpg
Podnieś słuchawkę.
Telefon wybieranie.jpg
Po usłyszeniu sygnału zgłoszenia centrali tonowo wybierz usługę.
Mowa.jpg
Poczekaj na komunikat centrali potwierdzający przyjęcie usługi.
Telefon hang down.jpgStrzałka w prawo.jpgTelefon.jpg
Odłóż słuchawkę na widełki.

Wybieranie usługi na połączeniu

Telefon.jpgStrzałka w prawo.jpgTelefon hang up.jpg
Podnieś słuchawkę.
Telefon wybieranie.jpg
Po usłyszeniu sygnału zgłoszenia centrali wybierz żądany numer.
Telefon wybieranie.jpgFlash.jpg
Podczas połączenia wciśnij klawisz FLASH w telefonie.
Telefon wybieranie.jpg
Po usłyszeniu sygnału zgłoszenia centrali tonowo wybierz usługę.
Mowa.jpg
Poczekaj na komunikat centrali potwierdzający przyjęcie usługi.
Telefon hang down.jpgStrzałka w prawo.jpgTelefon.jpg
Odłóż słuchawkę na widełki.
Powrót