Usługi w Grupie PickUp (Grupie Przechwytywania Dzwonków)

From pubWiki-en
Jump to: navigation, search

Dzwonienie do swojej grupy PickUp (#34)

Pilny dzwonek w Grupie PickUp
Sposób wywołania

Hang up.jpgHash.jpg3.png4.jpgNrAbB.jpg

Opis usługi:
Wybranie tej sekwencji umożliwia natychmiastowe dzwonienie do swojej grupy Pickupowej. W danej chwili centrala może zrealizować tylko jedno dzwonienie tego typu.

Pilny dzwonek w Grupie PickUp (#35)

Pilny dzwonek w Grupie PickUp
Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg3.png5.jpgNrAbB.jpg
Opis usługi:
Jeśli po stronie abonenta AbB znajduje się telefon systemowy, to uzyskamy wejście na jego głośnik. W przypadku gdy znajduje się tam aparat analogowy, to odzywa się specjalny dzwonek. Usługa jest aktywna na czas danego połączenia. Możliwość realizacji tej usługi zależy od uprawnień nadanych danemu abonentowi przez administratora centrali.

Usługa dostępna także po zalogowaniu konta na DISA.

Przejmij dzwonek w Grupie PickUp (#37)

Przejmij dzwonek w Grupie PickUp
Sposób wywołania
Hang up.jpgHash.jpg3.png7.jpg
Opis usługi:
Przejmowanie wywołań od abonentów będących w tej samej grupie PickUp (grupa przechwytywania dzwonków).