Zapisywanie nagrań

From pubWiki-en
Jump to: navigation, search

Program RecordMAN2.client umożliwia zapisywanie pobranych z serwera nagrań na dysk podłączony do komputera, na którym uruchomiona jest ta aplikacja. W celu zapisania określonego nagrania należy zaznaczyć je na liście nagrań pobranych z serwera i nacisnąć przycisk [[Image:]]. Zaznaczone nagranie zostanie zapisane we wskazanej lokalizacji, w postaci pliku .wav. Wskazany powyżej przycisk będzie aktywny jedynie w przypadku nadania użytkownikowi programu RecordMAN2.client odpowiednich uprawnień. Szczegółowy opis uprawnień możliwych do nadania użytkownikowi programu RecordMAN2.client znajduje się w kolejnym rozdziale.

Powrót do głównego artykułu