Zestawienie usług dostępnych na DISA

From pubWiki-en
Jump to: navigation, search

Wszystkie wymienione wcześniej usługi dostępne są w trybie połączeń wewnętrznych, natomiast niektóre z usług dostępne są również po zalogowaniu konta na DISA. Poniżej zestawienie tych usług:


#21 – Blokada telefonu

#22 – Nie przeszkadzać (DND)

#23 – Chwilowy CLIR

#25 – Połączenie pilne

#27 – Połączenie prywatne

#35 – Pilny dzwonek w grupie PickUp

#52 – Konto chwilowe

#7x – Przenoszenie połączeń

#79 – Prywatna wiadomość DND

#87 – Zmiana trybu pracy

#92 – Nagrywanie i kasowanie zapowiedzi słownej


Uwaga: Proszę zauważyć, że zwykle przy wybieraniu na DISA, wybranie * powoduje powrót do ponownego wybierania. Ze względu na dostępność usług, również na DISA, działanie *, zmienia się po wybraniu usługi. Na przykład po wybraniu usługi #76 działanie * jako ponowny wybór numeru zostanie zablokowane i * jest kontynuacją usługi.