ITS

From pubWiki-en
Jump to: navigation, search

Modele

Lp Oznaczenie IPO FXO IPS FXS Kodeki Uwagi
1 Slican ITS-0206 2 2 1 6 G.711 IPPBX: standard
2 Slican ITS-0286 6 2 8 6 G.711, G.729 IPPBX: rozszerzony VoIP

Oznaczenia portów i skróty

  • IPO - port linii/translacji VoIP - który współpracuje z operatorem VoIP.
  • FXO - (Foreign eXchange Office) port translacji analogowej POTS - do którego podłącza się linię z centrali nadrzędnej/publicznej.
  • IPS - port abonenta VoIP - do którego loguje się klienta SIP - zachowuje się tak jak zwykły abonent centralki.
  • FXS - (Foreign eXchange Station) port linii analogowej ab - do którego podłącza się telefon/Fax/modem itp.

Wyprowadzenia ITS

Numeracja - numery portów

Telefony/porty abonenckie

  • 21..26 – numery telefonicznych portów wewnętrznych (FXS)
  • 31..38 – numery abonentów IP/Telefonów VoIP/klientów VoIP (IPS)

Numeracji tej nie można zmieniać

Grupy dzwonienia numerów wewnętrznych

  • 61..63 – numery grup (osiągane wyłącznie wewnętrznie tj.: nie można ich wybierać na DISA)

Numeracji tej nie można zmieniać.

Linie/translacje/porty miejskie

Standardowo wybór dzieje się automatycznie i jest określony w panelach: Ruch Wychodzący 1 lub Ruch Wychodzący 2. Zaś abonenci mogą zostać przydzieleni do jednej lub drugiej grupy kierowania ruchu Ruch Wychodzący.

Warning! Poniższe numery wymuszają wyjścia przez konkretny port miejski.

Bezpośrednie wyjścia na linie miejskie

  • *41; *42 – wyjście na linie miejskie POTS (FXO1; FXO2)
  • *51..*56 – wyjście na linie IP (IPO)

Kończenie wybierania numeru #

Naciśnij # - aby zakończyć wybieranie numeru a właściwie przyśpieszyć wybranie danego numeru przez centralkę.


Powrót Kategoria:ITS